Pilotprojekt - genoptræning efter hjernerystelse

 I 2018 gennemførte vi et feasibilitystudie i samarbejde med Højbjergklinikken med formål at undersøge effekten af 12 ugers Funktionel Hjernetræning, som et målrettet genoptræningsforløb efter hjernerystelse.

I 2020 gentog vi som pilotprojekt 2.0. I begge undersøgelser har Mind Social har stået for træningen. Bodil Tilma fra Højbjergklinikken har stået for at teste deltagerne før og efter træningsforløbet.

Pilotprojekt 2.0

20 personer med senfølger efter men hjernerystelse deltog i Funktionel Hjernetræning en gang om ugen i 12 uger. Deltagerne var fordelt på to hold med ti deltagere på hvert hold.

Alle deltagere har haft symptomer mellem 1/2 år og 5 år efter hændelsen. Alle er over 18 år og ingen af deltagerne er ved projektets start fuldt tilbage på studium eller arbejdsmarked.

Du kan se resultaterne nedenstående. Vil du modtage den fulde rapport så skriv til mette@mindsocial.dk

Resultater af PSFS

PSFS (Patient specifik function scale) er subjektive vurderinger af selvvalgte aktiviteter, hvor deltagerne oplever at deres funktionsniveau er nedsat.

Deltagerne har vurderet aktiviteten på en skala fra 1 til 10 inden det 12 ugers træningesforløb, og de har vurderet de samme aktiviteter igen efter forløbet.

Deltagerne oplever en gennemsnitlig forbedring på 74%. Det svarer til en forbedring på 2,1 point pr. aktivitet og er signifikant.

Deltagerne oplevede nedsat funktionsniveau på nedenstående aktiviteter

  • Sociale sammenkomster/forsamlinger
  • Arbejde/studere
  • Skærm og koncentrere sig/ koncentration
  • Motion/puls/ træning/sport
  • Læse og lydfølsomhed
  • Hukommelse
  • Træthed
  • Lege/tumle med børn og møder
  • Køre bil

Resultater af C3 Logix

Deltagerne vurdere deres oplevelse af symptomer og gennemfører test af kognitive funktioner og balance.

Symptomer; Deltagernes vurdere 27 symptomer (f.eks hovedpine og svimmelhed). De vurderer på en skala fra 0 - 6, hvor 0 er ingen symptomer og 6 er svære symptomer. Det samlede tal er symptom-scoren (maks. 162 point). 

Her ses en gennemsnitlig forskel på 15,15 symptom-point pr deltager, hvilket er en stor og signifikant forbedring.


Kognitive test; Deltagerne gennemfører en række kognitive test, herunder problemløsning, koncentration, forsinket hukommelse og reaktionstid. Her ser vi en gennemsnitlig forbedring i alle test. Forbedringen er signifikant 3 af 6 test. Det er i SAC (Standard Assesment of Concussion), Processing speed task og Trails A.

Balance; Deltagerne gennemfører balancetest. Balance (BESS) tallet, er det antal fejl, de har lavet i løbet af testen. Deltagerne kan maks. få 10 point i hver test og maks. 60 point i alt. 

Her ses, at deltagerne i gennemsnit bliver 7,25 balance-point bedre. Det er en stor forbedring og statistisk signifikant.