Terms and conditions

Handelsbetingelser, abonnementsbetingelser og persondatapolitik

  1. GENERELLE BETINGELSER

Disse forretningsbetingelser for Mind Social ApS gør sig gældende pr. 1. januar 2022.


Produkter og tjenester udbydes af:

Mind Social ApS,
Haspegårdsvej 69, 2880 Bagsværd
CVR 39610590
E-mail: info@mindsocial.dk.dk


Enhver ydelse fra Mind Social ApS til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Mind Social ApS skriftligt har accepteret disse.


Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

  1. PRISER, BETALING OG LEVERING

Gældende ved træningsforløb udbudt live eller online, hvor der kræves tilmelding til forløbet.

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms med mindre andet eksplicit er nævnt.


Ved betaling uden faktura gælder følgende

Ved tilmelding og betaling reserverer du en plads på det forløb eller kursus, som du har valgt at følge. Din tilmelding kan ændres og det fulde beløb tilbagebetales frem til en uge før forløbets første træning. Med mindre end en uge til opstart af forløb refunderes det fulde beløb fratrukket 10%. Tilmelding kan ikke ændres efter den første træning har fundet sted og det betalte beløb refunderes ikke.

Ved køb af rene online produkter leveres adgang til produktet umiddelbart efter betalingen er gennemført.


Ved betaling med faktura gælder følgende

Ved salg til virksomheder eller offentlige aktører er alle priser angivet uden moms. Faktura fremsendes 8 dage før påbegyndelse af et forløb med 8 dages betalingsfrist. Beløbet kan ikke refunderes. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til rentelovens bestemmelser.


Produkterne bliver leveret live eller digitalt. Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter eller i sammenhæng med forløb.

Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret mailoplysninger. Mind Social kan ikke holdes ansvarlig for mails, Kunden ikke har modtaget.

  1. RETTIGHEDER OG BRUGSAFTALE

Alle rettigheder til forløb og digitale produkter tilhører Mind Social ApS.


Ved køb opnås udelukkende adgang til at benytte det købte produkt. Produkter live og online, der købes er udelukkende henvendt til Dem personligt og/eller den person for hvem, der købes plads/adgang og kan ikke overdrages til en anden privat person eller virksomhed. Enhver form for videregivelse af produktet/produkterne er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt ved Mind Social inkluderer den ved købet oprettede adgang og materialet må ikke distribueres på nogen måde. Købte online-produkter kan tilgås i 6 måneder efter køb. Ved online produkter tilknyttet et forløb kan online øvelser tilgås i 6 måneder efter forløbets opstart.


Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af ©Mind Social. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre/se dem privat og udskrive worksheets/arbejdsark, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive ©Mind Socials online-produkter. Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.


Materialer, videoer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf.

Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Mind Social ApS. Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Mind Social ApS intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.


Mind Social ApS er ikke ansvarlig for handlinger udført på servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i materialet. Kurser og produkter afholdes på kundens softwarelicenser. Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende kursus.


  1. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Digitale produkter

Som privatkunde har du 14 dages fortrydelsesret på køb af digitale online produkter i henhold til forbrugeraftalelovens § 18. Dette gælder indtil tidspunktet, hvor download og tilgang til produktet begyndes.

Som erhvervskunde er der ingen fortrydelsesret på køb af digitale online produkter.


Workshops, foredrag og uddannelser:

Fakturering: Aftalens aktiviteter faktureres 8 dage inden opstart af aktivitet.

Ændringer: Indtil 4 uger inden afvikling af den aftalte aktivitets opstart kan ændringer laves frit.

Ændres et tidspunkt for en aftalt aktivitet senere end 4 uger inden afvikling, pålægges et gebyr på 10% af opgavens faktura-sum, dog minimum 5.000 kr.

Aflysning: Ved aflysning indtil 4 uger inden afvikling af en aktivitet faktureres 10% af opgavens faktura-sum, dog minimum 5.000 kr. Ved aflysning senere end 4 uger inden afvikling af en aktivitet faktureres 100% af opgavens faktura-sum.

 

Fysiske produkter

Redskaber og materialer kan returneres og ombyttes, hvis produktet er blevet leveret i beskadiget / ikke komplet stand, uden beregning for gentagen levering. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb og Kunden har derfor 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at som udgangspunkt kan Kunden få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at manglen ved varen er opdaget. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Alle henvendelser vedrørende returret, ombytning eller refusion bedes rettet til Mind Social ApS, Haspegårdsvej 69, 2880 Bagsværd. Telefon 2058 5111 / info@mindsocial.dk

  1. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige forløb helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Mind Social ApS på tidspunktet for salg af det pågældende kursus.

  1. FORBEHOLD OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Mind Social ApS kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse salg af varer og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.


Mind Social tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter.


Mind Social tager forbehold for at måtte melde afbud pga. evt. sygdom eller andre pludseligt opståede begivenheder, som kræver et afbud fra Mind Socials side. Endvidere tager Mind Social forbehold for kundens evt. manglende forståelse for og brug af materialet og undervisningen.


Mind Social er ikke ansvarlig for fejl af teknisk eller menneskelig art. Al deltagelse er kundens eget ansvar. Mind Social tilbyder træning, inspiration, sparring og rådgivning. Mind Social tager forbehold for kundens manglende vilje til at efterfølge råd og vejledning, som muligvis direkte eller indirekte påvirker kundens resultater.

Disclaimer

Vi skriver og bruger og underviser i den viden, vi har lært på vores mange uddannelser og kurser, og om vores personlige betragtninger og erfaringer, og det skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.
PERSONDATAPOLITIK

I vores Persondatapolitik kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan de behandles og anvendes og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig. Det er oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kundeforhold, som bruger af mindsocial.dk eller som deltager på et forløb eller kursus. Du kan se den fulde persondatapolitik her. Du kan til hver en tid henvende dig til os på e-mail info@mindsocial.dk, såfremt du har spørgsmål.

Cookies

På Mindsocial.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan afhænger af den anvendte brouser

  1. DATAANSVARLIG

 

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er: Mind Social ApS (Herefter ”MS”) Mail: info@mindsocial.dk CVR: 39610590

 

Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til info@mindsocial.dk

 

  1. FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 

Du kan være kunde, deltager på et hold, eller måske blot er bruger af vores websites, nyhedsbrev, tests eller arrangementer (fx foredrag og webinarer). Uanset behandler vi dine oplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har i forhold til lovgivningen.

De personoplysninger, som vi behandler om dig og hvorfor vi gør det

 

Helt konkret bruger vi dine Personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er kunde, deltager på et hold eller om du blot er bruger af vores websites eller er tilmeldt vores nyhedsbrev.


Er du alene bruger af vores websites, anvender vi ikke dine Personoplysninger.


Når du tilmelder dig en workshop/foredrag via mindsocial.dk eller tilmelder på anden vis, indsamler vi følgende almindelige Personoplysninger fra dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Når du abonnerer på et af vores nyhedsbreve, indsamler vi oplysninger om navn og e-mailadresse med det formål at sende informationer og nyheder.

Som deltager på et af vores hold forløb har du mulighed for at se din udvikling via en før og efter evaluering. I forbindelse med udfyldelse af evalueringen beder vi dig oplyse navn og mailadresse og vi registrerer din IP adresse. De oplysninger er nødvendige for, at vi kan sammenholde din før og efter evaluering og at du afsluttende kan se din egen udvikling.


Vi har et ønske om hele tiden at følge træningens kvalitet og blive klogere på træningens effekt i og for forskellige målgrupper. Derfor beder vi dig i forbindelse med evalueringen om at oplyse alder og køn. Derudover har du mulighed for at oplyse om du lider eller har lidt af en mental belastning i form af stress, angst, depression, hjernerystelse, piskesmæld eller andet.


Ved den afsluttende evaluering har du mulighed for at skrive uddybende kommentarer. Vi anvender aldrig dine kommentarer og bidrag i sammenhæng med dit navn uden et forudgående skriftligt samtykke fra dig.

Det er til enhver tid frivilligt, om du ønsker at udfylde og deltage i evalueringen. Vi gemmer dine personlige data i op til tre år efter din deltagelse og evaluering. Herefter gemmes de i anonym form og indgår i vores samlede statistikker.


Er du kunde hos os (ved at du køber varer eller tilmelder dig kurser og arrangementer), anvender vi dine Personoplysninger til at:

• fremsende ordrebekræftelser til dig;

• svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;

• kunne udføre dine ordrer;

• kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig.


Har du deltaget i en konkurrence, quiz eller test hos os og har givet os dit samtykke til kontakt pr. telefon, sms og e-mail, anvender vi din Personoplysninger til at

• kontakte evt. vindere og levere præmier

• have mulighed for at kontakte dig i op til 24 måneder vedr. produkter og tilbud. Vi anser 24 måneder for en rimelig periode, hvor din interessetilkendegivelse stadig er aktuel

 

  1. HVEM VIDEREGIVER VI PERSONOPLYSNINGER TIL? 

MS anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på ovennævnte hjemmesider og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

Personoplysningerne lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på MSs vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata. Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Adgang til oplysninger

Du kan kontakte os på info@mindsocial.dk for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig.

Denne Politik er udarbejdet 01.01.2022